Voorstelling
Leden
UBEMA Awards
Statuten
Regelgeving
Links
Contact
FRUBEMA AWARDS

AWARD 2009

De zesde jaarlijkse Ubema Award werd uitgereikt ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van het Belgisch Centrum van het Stripverhaal aan een persoonlijkheid welgekend door alle aanwezigen van het feest: mijnheer Guy Dessicy.

Mijnheer Dessicy is er in zijn lange carrière in geslaagd de 9de kunst op te waarderen en te diversifiëren. In 1943 begint hij te werken in de stripwereld als colorist van de eerste albums van Hergé, met wie hij al jarenlang bevriend was en een intense relatie uitbouwde.
Midden jaren '50 wordt hij directeur van de firma Publiart, het publiciteitsagentschap van de Uitgeverij Lombard dat als eerste stripfiguurtjes gebruikt in zijn campagnes - denken we bijvoorbeeld aan de kangoeroe van Walibi, het veel bezochte kinderpretpak. Dankzij deze dubbele aanpak, artistiek en commercieel, heeft zich een echte industrie ontwikkeld die op zijn beurt mogelijkheden heeft gecreëerd voor nieuwe talenten.
Eind jaren '80 toonde Guy Dessicy zich enthousiast voorstander van de oprichting van het Belgische Centrum van het Stripverhaal dat ondergebracht werd in een meesterwerk van de Art Nouveau ontworpen door Victor Horta.

En naast dit alles hebben Guy Dessicy en zijn echtgenote, beide grote bewonderaars van de Art Nouveau, vanaf 1980 het prachtige huis van de kunstenaar Paul Cauchie bij het Jubelpark door aankoop en jarenlange renovatiewerken van de ondergang gered.

Het is dus met veel plezier dat wij in naam van UBEMA deze prijs schenken aan een man met veelvuldige talenten en grote verdiensten in verschillende domeinen waar de kunst en markt zich vinden.

De Ubema Award bekroont elk jaar een persoonlijkheid die zich heeft ingezet voor de verdediging van de belangen en de verruiming van de standpunten binnen de kunstmarkt. De nadruk kan liggen op zowel de economische, juridische als ethische aspecten van het beroep. Ook de culturele dimensie wordt natuurlijk niet uit het oog verloren.
Met deze prijs wil Ubema de ontwikkeling en de uitstraling van de kunst en de kunsthandel aanmoedigen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
Ter informatie : de Ubema Award is enkel en alleen een eerbetuiging aan de laureaat.

 

AWARD 2008

De vijfde Ubema Award werd uitgereikt op 24 oktober 2008 aan de heer Jacques Toussaint omwille van zijn vele verdiensten voor de musea en zijn visie op de kunstwereld.

Doctor in de Archeologie en Kunstgeschiedenis (UCL) bouwde de Namenaar al op jonge leeftijd een carrière op als academicus en wetenschapper.
Zijn verschillende diepgaande interesses, vooral gericht op archeologie en oude kunst, zouden een leidraad worden in zijn loopbaan.

In 1994 werd hij benoemd tot conservator van het provinciaal museum van Oude Kunst te Namen en in 2005 verkozen als hoofdconservator van de musea in de provincie Namen.

Naast talloze publicaties en diverse activiteiten in de provincie Namen, heeft Jacques Toussaint blijvende contacten opgebouwd met belangrijke actoren in de kunstmarkt en verzamelaars van oude kunst.

De Ubema Award werd overhandigd door Markies de Trazegnies, eregenodigde van de avond.

AWARD 2007

De vierde Ubema Award werd toegekend op 18 oktober 2007 aan de heer Paul Huvenne, algemeen directeur van het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA).

De historicus Paul Huvenne begon zijn loopbaan als conservator van het Rubenshuis en slaagde erin dit kleine wat ingedommelde museum nieuw leven in te blazen. Als algemeen directeur heeft hij nadien eveneens in het KMSKA behoedzaam en discreet een zeer succesvolle reorganisatie doorgevoerd.

Voor hem waren het zoeken naar nieuwe aanwinsten steeds een evidentie. Hij kent de kunstenaars en de galeries als geen ander en heeft goede relaties met de belangrijkste verzamelaars. Een samenwerking met het bedrijfsleven en het mecenaat lag voor hem voor de hand.

Sinds de nalatenschap van ridder Florent van Ertborn in 1840 en de collectie van Fritz Mayer van de Bergh heeft Antwerpen een lange traditie van verzamelaars die door hun giften, hun activiteit en hun enthousiasme de musea in de maatschappij doen verankeren.

Paul Huvenne maakte van zijn tentoonstellingen steeds succesverhalen, schitterend gebracht en perfect geregisseerd naar het publiek toe.

AWARD 2006

De derde Ubema Award werd op 1 december 2006 uitgereikt aan twee journalisten.

Enerzijds werd Claire Coljon bekroond om haar zeer objectieve en kwalitatieve benadering van de kunstmarkt in de kunstbijlage “Immo” van de krant Le Soir.

Anderzijds werd Bert Popelier gelauwerd om zijn redactionele artikels in de krant De Tijd waarin hij de verschillende aspecten van de kunstmarkt onder de aandacht brengt en de evoluties en de ontwikkelingen in de kunstmarkt op een scherpzinnige manier weet te becommentariëren.

De Ubema Award 2006 is op die manier een eerbetoon aan de hele Belgische en internationale pers die probeert het publiek indirect in contact te brengen met de kunst.

AWARD 2005

De tweede Ubema Award werd plechtig uitgereikt op 21 Maart 2005 aan Professor Emeritus Robert Senelle voor zijn tussenkomsten in het belang van de legale kunsthandel.

Tot zijn belangrijkste activiteiten op dit domein rekenen we :

- Voorzitter van het Documentatiecentrum voor het Vlaams Kunstpatrimonium.

- Lid van het panel tijdens het colloquium “De restitutie van culturele goederen - Welke rol voor België?” in de Belgische Senaat in 2003.

- Auteur van een verslag van het colloquium te Parijs over het onderwerp “Comment sécuriser le Marché de l’Art” in 2003, onder voorzitterschap van de Franse

AWARD 2004

De eerste Ubema Award werd op 12 februari 2004 uitgereikt aan de heer François-Xavier de Donnéa, Minister van Staat, voormalig minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2000-2003) en voormalig burgemeester van Brussel (1995-2000).

François-Xavier de Donnéa is een persoonlijkheid die openlijk de verdediging opneemt van de algemene belangen van onze sector. Hij heeft er steeds voor geijverd om bruggen te slaan tussen de privésector en de overheid. Ubema heeft in het verleden steun en begrip gevraagd bij diverse overheden, maar de deuren bleven meestal gesloten. Dankzij de heer de Donnéa werden er deuren voor ons geopend o.a. met het Ministerie van Financiën waardoor er een constructieve en blijvende dialoog is tot stand gekomen.

Belangrijk is ook dat hij pleitte voor meer openheid en fiscale gelijkheid van de Europese wetgeving wat ten goede zou komen aan de kunstmarkt en aan de gemeenschap. Zijn houding was een getuigenis van vastberaden engagement.

Ubema is Minister van Staat de Donnea erkentelijk, omdat hij heeft ingezien dat onze kunstmarkt niet alleen een belangrijke inbreng betekent voor de economie, maar ook voor de culturele uitstraling en het imago van ons land.